Incorrect syntax near the keyword 'ORDER'.
SQL: SELECT DISTINCT mmkID, mkName, mkOrder FROM Material_Anlaggning INNER JOIN Material ON mamID = mID INNER JOIN MaterialKategori ON mkID = mmkID WHERE maaID = ORDER BY mkOrder ASC, mkName ASC Fritids- och idrottsanläggningar inom Umeå Kommun Fritids- och idrottsanläggningar inom Umeå Kommun

Information

 
Typ av anläggning
Kontakt
Område
Adress
Överobjekt
Underobjekt
Länk till bokningssystem
Aktuellt
Visas:

 
Skicka fråga/synpunkt